O projektu

NAZIV PROJEKTA: ZAŽELI ŠTEFANJE II

UKUPNA VRIJEDNOST PROJEKTA: 432.000 EURA

Bespovratna sredstva osigurana su iz Europskog socijalnog fonda plus i/ili Državnog proračuna Republike Hrvatske

UPRAVLJAČKO TIJELO (UT):

Ministarstvo rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike, Uprava za upravljanje operativnim programima Europske unije

POSREDNIČKO TIJELO RAZINE 1 (PT1):

Ministarstvo rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike, Uprava za programe i projekte

POSREDNIČKO TIJELO RAZINE 2 (PT2):

Hrvatski zavod za zapošljavanje, Ured za financiranje i ugovaranje projekata EU

Kroz pružanje usluge potpore i podrške osobama starijim od 65 godina i odraslim osobama s invaliditetom (18 i više godina) pridonosi se njihovoj većoj socijalnoj uključenosti, prevenciji institucionalizacije, ostanku u vlastitom domu te osiguravanju prava na život u zajednici.

Provedba projekta kroz 36 mjeseci.

Projektom je obuhvaćeno zapošljavanje 9 pružatelja usluga koji će pružati potporu i podršku za 54 pripadnika ciljne skupine odnosno svaki pružatelj/pružateljica usluga imati će minimalno 6 pripadnika ciljne skupine

POSLOVI KOJE ĆE OBAVLJATI PRUŽATELJI USLUGA:

  • organiziranje prehrane (pomoć u pripremi obroka, pomoć u nabavi hrane i dr.);
  • obavljanje kućanskih poslova (pranje posuđa, pospremanje stambenog prostora, donošenje vode, ogrjeva i slično, organiziranje pranja i glačanja rublja, nabava lijekova i drugih potrepština i dr.);
  • održavanje osobne higijene (pomoć u oblačenju i svlačenju, u kupanju i obavljanju drugih higijenskih potreba);
  • zadovoljavanje drugih svakodnevnih potreba.

Uvjeti za pripadnike ciljne skupine:

1. OSOBE STARIJE OD 65 GODINA:

koje žive u samačkom ili dvočlanom kućanstvu ili višečlanom kućanstvu u kojem su svi članovi kućanstva pripadnici ciljnih skupina ovog Poziva

i

čiji mjesečni prihodi:

– za samačka kućanstva ne prelaze iznos 120% prosječne starosne mirovine za 40 i više godina mirovinskog staža u mjesecu koji prethodi uključivanju u aktivnost projekta ili u mjesecu prije ukoliko HZMO još nije izdao podatke za mjesec koji prethodi uključivanju u aktivnosti projekta

– za dvočlana kućanstva ukupno ne prelaze iznos od 200% prosječne starosne mirovine za 40 i više godina mirovinskog staža u mjesecu koji prethodi uključivanju u aktivnost projekta ili u mjesecu prije ukoliko HZMO još nije izdao podatke za mjesec koji prethodi uključivanju u aktivnosti projekta

– za višečlana kućanstva ukupno ne prelaze iznos od 300% prosječne starosne mirovine za 40 i više godina mirovinskog staža u mjesecu koji prethodi uključivanju u aktivnost projekta ili u mjesecu prije ukoliko HZMO još nije izdao podatke za mjesec koji prethodi uključivanju u aktivnosti projekta

i

koji istovremeno ne koriste sljedeće usluge – usluga pomoći u kući, boravka, organiziranog stanovanja, smještaja, osobne asistencije koju pruža osobni asistent

2. ODRASLE OSOBE S INVALIDITETOM:

  • koje žive u samačkom ili dvočlanom kućanstvu ili višečlanom kućanstvu u kojem su svi članovi kućanstva pripadnici ciljnih skupina ovog Poziva
  • koje imaju utvrđen treći ili četvrti stupanj težine invaliditeta – oštećenja funkcionalnih sposobnosti prema propisima o vještačenju i metodologijama vještačenja i
  • koji istovremeno ne koriste sljedeće usluge – usluga pomoći u kući, boravka, organiziranog stanovanja, smještaja, osobne asistencije koju pruža osobni asistent, osobne asistencije koju pruža videći pratitelj i
  • čiji roditelj ili drugi član obitelji nema priznato pravo na status roditelja njegovatelja ili status njegovatelja za potrebu skrbi o njoj